Mensen met psychische en financiële problemen

Sandy van den Berge

Projectleider Armoede Aanpak

Contact opnemen

Mensen met psychische en financiële problemen

Onderzoek wijst uit dat het ontstaan of verergeren van gezondheidsklachten vaak samen gaat met het hebben van financiële problemen. Zo hebben mensen met financiële problemen vaker last van depressies en meer fysieke klachten. Beter Samen in Noord zet met haar programmalijn “Armoede-aanpak” hier op in.

Beter Samen in Noord zet met haar programmalijn “Armoede-aanpak” in op drie speerpunten:

  1. Preventie en vroegsignalering
  2. Verbetering ketensamenwerking
  3. Armoede beter in beeld krijgen en op maatgerichte hulpverlening inzetten

Bovenstaande speerpunten resulteren in diverse projecten.

De projecten

Geldfit

Geldfit is een initiatief waar zowel landelijke en lokale organisaties de handen ineen slaan. Te denken valt aan Rabobank, Zilveren Kruis, schuldhulpmaatjes en stichting Doras. Het doel van deze samenwerking is om geldproblemen te voorkomen of vroegtijdig te signaleren en op te lossen. Aan de hand van een eenvoudige test op www.geldfit.nl kunnen mensen inzicht krijgen of ze financieel gezond zijn en krijgen zij een persoonlijk advies. Ook worden tips gegeven welke organisaties kunnen helpen om ondersteuning te krijgen bij financiële problemen. 

Health battle

De huisartsen in Amsterdam-Noord zien een grote groep patiënten die kampt met diabetes type 2. In samenwerking met de huisartsen, Doras en ZoSterk Leefstijlinterventies willen zij gedurende 6 maanden een Health Battle gaan doen. De groep die deelneemt bestaat uit 16 tot 24 mensen en zijn gediagnosticeerd met diabetes type 2.

Er worden 4 teams gevormd die samen wekelijks gaan bewegen, interactieve workshops gaan volgen en voeren opdrachten uit. Zij zullen gecoacht worden naar een gezondere, duurzame leefstijl. De Health Battle is in september 2018 van start gegaan.

Samenwerking Doras / Mentrum

Vanuit Beter Samen in Noord is een schuldhulpverlener/budgetcoach en maatschappelijk werker  aangesteld voor verwijzingen en vragen vanuit Mentrum. De hulpverleners werken 1 dag op locatie bij Mentrum. De budgetcoach maakt naar aanleiding van het gesprek een plan van aanpak en begeleidt de betrokken cliënt met zijn financiële problemen. Indien de budgetcoach  signaleert dat er meer  hulp nodig is, vindt er een warme overdracht plaats naar schuldhulpverlening / algemeen maatschappelijk werk. De ervaring leert dat bewoners na hun budgetadviesgesprekken hun inkomenspositie kunnen verbeteren.

Samenwerking Doras / Altra

Het project jonge moeders van Altra is een project waarbij (tiener)moeders wonen in een woning van Altra. De bedoeling is dat deze moeders zo snel mogelijk weer doorstromen naar een zelfstandige woning en/of een vorm van begeleid wonen. Schulden zijn vaak een belemmering om spoedig te kunnen doorstromen naar een dergelijke woning. Daarom is een samenwerking tot stand gekomen met Doras. Door een vaste schudhulpverlener aan het project te verbinden zijn er kortere lijntjes en kan er snel(ler) geschakeld worden. Met als doel dat de schulden zo snel mogelijk geregeld zijn en er eerder een plek vrijkomt voor een andere jongere.

Mensen met psychische en financiële problemen

BSiN logo
Cookies op betersameninnoord.nl

Beter Samen in Noord is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

betersameninnoord.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.