Mensen met psychische en financiële problemen

Sandy van den Berge

Projectleider Armoede Aanpak

Contact opnemen

Mensen met psychische en financiële problemen

Onderzoek wijst uit dat het ontstaan of verergeren van gezondheidsklachten vaak samen gaat met het hebben van financiële problemen. Zo hebben mensen met financiële problemen vaker last van depressies en meer fysieke klachten. Beter Samen in Noord zet met haar programmalijn “Armoede-aanpak” hier op in.

Binnen Beter Samen in Noord is er een samenwerkingsverband gestart tussen Mentrum en Stichting Doras (maatschappelijke dienstverlening waaronder schuldhulpverlening).

  1. Preventie en vroegsignalering, sanering aan de voorkant: “vroeg erop af”.
  2. Ketensamenwerking schuldhulpverlening, GGZ en Jeugdhulpverlening
  3. Ontzorgtraject, samen met Ymere

Preventie en vroegsignalering

Er is een schuldhulpverlener/budgetcoach voor verwijzingen en vragen vanuit Beter Samen in Noord. De budgetcoach maakt naar aanleiding van het gesprek  een plan van aanpak en begeleidt de betrokken cliënt met zijn financiële problemen. Indien de budgetcoach signaleert dat er meer hulp nodig is, vindt er een warme overdracht plaats. De ervaring leert dat bewoners na hun budgetadviesgesprekken hun inkomenspositie kunnen verbeteren. Cliënten met lange (> 6 maanden) betalingsachterstanden van bijvoorbeeld een zorgverzekeringspremie worden doorgeleid naar “Vroeg er op af”.

Wat levert het project op?

Mensen met psychische problemen kampen veelal met financiële problemen. Het gevolg is dat zij continu onrust en onzekerheid ervaren met betrekking tot hun financiële situatie. Binnen Beter Samen in Noord zorgen Mentrum en Doras (schuldhulpverlening) ervoor dat de cliënt snel en adequaat geholpen wordt en hulp op maat krijgt.  

Deelnemers

  • Mentrum (zijn zij partner van KMA?) 
  • Doras
Mensen met psychische en financiële problemen

BSiN logo
Cookies op betersameninnoord.nl

Beter Samen in Noord is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

betersameninnoord.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.