Integrale en transmurale zorg voor ouderen met een heupfractuur

Integrale en transmurale zorg voor ouderen met een heupfractuur

Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op een gebroken heup toe. De gevolgen van een gebroken heup zijn groot: ongeveer 30% van de ouderen met een heupfractuur overlijdt binnen een jaar. Ouderen ervaren na een heupfractuur vaak ook verlies van onafhankelijkheid en vermindering van kwaliteit van leven. 50% van deze patiënten is blijvend beperkt in zijn mobiliteit of functioneren, waarbij een slecht herstel samenhangt met een verhoogd risico op vallen en nieuwe fracturen in de toekomst.

Onze aanpak

Dit project richt zich op betere transmurale en integrale zorg voor ouderen met een heupfractuur die in het BovenIJ ziekenhuis worden opgenomen. We implementeren het door de ROAZ ontwikkelde ‘regionale blauwdruk transmuraal zorgpad heupfracturen’. Dit zorgpad begint bij de spoedeisende hulp en opname in het ziekenhuis, maar gaat ook over de doorstroom naar de geriatrische revalidatie, tot en met terugkeer naar de eigen woonomgeving, of als dat niet meer mogelijk is de verblijfsplek waar vervolgzorg wordt geboden. In de medische behandeling wordt intensief samengewerkt tussen de behandelend chirurg/orthopeed, de internist ouderengeneeskunde en de bij de geriatrische revalidatie betrokken specialisten ouderengeneeskunde.  We monitoren de uitkomsten van de transmurale zorg, ook vanuit het perspectief van de oudere patiënt zelf, om de behandeling en geboden zorg steeds verder te kunnen verbeteren. 

Voor wie is het?

Ouderen met een gebroken heup die in het BovenIJ ziekenhuis worden behandeld.

Wie zijn de spelers?

  • BovenIJ ziekenhuis
  • Cordaan
  • Evean

Wat gaat het project opleveren?

(Steeds betere) integrale en transmurale zorg voor ouderen met een gebroken heup die in het BovenIJ ziekenhuis worden behandeld.

Doelstelling project

Met deze integrale en transmurale zorgaanpak willen we de (ervaren) kwaliteit van de (transmurale) zorg verbeteren. Dit doen we op basis van patiëntervaringen, fysieke parameters-functioneren en complicatieregistratie. Ook moet de doorstroom verbeterd, zodat de ligduur in het ziekenhuis niet langer is dan medisch gezien noodzakelijk voor de patiënt.

Deelnemers

  • BovenIJ ziekenhuis
  • Cordaan
  • Evean
Integrale en transmurale zorg voor ouderen met een heupfractuur

BSiN logo
Cookies op betersameninnoord.nl

Beter Samen in Noord is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

betersameninnoord.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.