Integrale zorg voor patiënten met suikerziekte

Integrale zorg voor patiënten met suikerziekte

Er zijn steeds meer patiënten met meerdere aandoeningen, vaak ook een combinatie van psychische en lichamelijke ziekten. Dat levert complexe zorgvragen op. De verbinding tussen de lichamelijke en psychische zorg is niet vanzelfsprekend. Er is weinig bekend over de juiste en meest effectieve aanpak van dergelijke complexe zorgvragen. Daarnaast is ook nog veel onbekend over de beste volgorde van behandelen bij een combinatie van psychische en lichamelijke klachten.

Onze aanpak

Het begint met het vroegtijdig ontdekken of herkennen van deze (combinatie van) klachten en zorgvragen. Een zorgverlener moet daarvoor de goede vragen stellen, om samenhang tussen de verschillende factoren te kunnen zien en deze te kunnen duiden. Met behulp van meetinstrumenten zoals de INTERMED (IM), een tool om meer grip te krijgen op ‘patiëntencomplexiteit’ en zorgcomplexiteit, kunnen we onderzoeken hoe we de zorg voor deze groep patiënten met een combinatie van lichamelijke, psychische en/of sociale klachten en beter en efficiënter kunnen inrichten. Lees meer erover. 

De IM-methode is ontwikkeld om patiënten met complexe zorgbehoeften in kaart te brengen en de juiste zorg te verlenen. De IM-methode gaat uit van de ‘biopsychosociale’ ofwel integrale benadering. Via een zelf-assessment of een interview verzamelt de hulpverlener gegevens over de lichamelijke (biologische), de psychische en sociale toestand van de patiënt en gegevens over de zorgverlening, om zo een beter inzicht te krijgen in risico’s voor deze patiënt. De risicoweging leidt tot een aanwijzing wat men aan deze risico’s moet doen: niets (groen), in de gaten houden (geel), actief handelen (oranje), of intensief of onmiddellijk handelen (rood).

Binnen Beter Samen in Noord maken we met dit project een start met het gebruik van de IM-methode voor patiënten die in het BovenIJ ziekenhuis behandeld worden wegens suikerziekte. Uit eerdere wetenschappelijke studies is bekend dat patiënten met suikerziekte en een niet-goed-gereguleerd-glucosegehalte vaker te kampen hebben met problemen op psychisch of sociaal gebied. We onderzoeken in dit project eerst de haalbaarheid en toepasbaarheid van de IM-methode bij patiënten bij wie de zorgverlener vermoedt dat er sprake is van een combinatie van klachten of een complexe zorgvraag. Vervolgens onderzoeken we hoe we aan deze patiënten integrale zorg voor de problemen op de verschillende levensdomeinen kunnen bieden. Hierbij werken we uiteraard nauw samen met het triageplatform en casemanagers van Beter Samen in Noord.   

Voor wie is het?

Het betreft een pilot-project. We richten ons eerst op patiënten met suikerziekte die in het BovenIJ ziekenhuis behandeling krijgen en bij wie sprake lijkt van een complexe zorgvraag. In een latere fase willen we de methode uitbreiden naar andere patiënten die behandeld worden wegens een chronische ziekte.

Wie zijn de spelers?

 • BovenIJ ziekenhuis
 • Huisartsen Amsterdam-Noord
 • Triage platform en casemanagers Beter Samen in Noord
 • Hogeschool van Amsterdam –kenniscentrum gezondheid Achieve

 

Wat gaat het project opleveren?

Bij patiënten met suikerziekte die in het BovenIJ ziekenhuis worden behandeld en naast de suikerziekte ook andere lichamelijke, psychische of sociale klachten hebben, worden deze klachten systematisch in kaart gebracht. Deze patiënten  krijgen niet alleen medische zorg voor hun suikerziekte, maar integrale zorg voor hun diverse problemen en zorgvragen.

Doelstelling project

Verbetering van kwaliteit van leven, betere ervaren kwaliteit van de zorg en beheersing van de zorgkosten bij patiënten met suikerziekte die naast de suikerziekte ook andere lichamelijke, psychische en/of sociale problemen hebben.

Deelnemers

 • BovenIJ ziekenhuis
 • Huisartsen Amsterdam-Noord
 • Triage platform en casemanagers Beter Samen in Noord
 • Hogeschool  van Amsterdam –kenniscentrum gezondheid Achieve
Integrale zorg voor patiënten met suikerziekte

BSiN logo
Cookies op betersameninnoord.nl

Beter Samen in Noord is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

betersameninnoord.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.