Transmurale en integrale zorg voor patiënten met COPD

Transmurale en integrale zorg voor patiënten met COPD

Patiënten met een ernstigere vorm van chronische obstructieve longziekte (COPD) kunnen te maken krijgen met een longaanval. Een longaanval is een heftige en vaak nare ervaring, waarbij de klachten van hoesten en benauwdheid plotseling erger worden en ziekenhuisopname vaak nodig is.

Onze aanpak

Long Alliantie Nederland heeft een transmuraal zorgpad ‘COPD-longaanval’ ontwikkeld dat als doel heeft betere zorg te leveren aan COPD-patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname, door goede zorg in afstemming met de keten. Long Alliantie Nederland heeft de ambitie om hiermee het aantal ziekenhuisopnamedagen voor COPD met tenminste 25% te verminderen, met gelijke of verbeterde kwaliteit van leven en patiënttevredenheid.

Binnen Beter Samen in Noord brengen we dit transmurale zorgpad in praktijk. Bij alle patiënten die met een longaanval worden opgenomen wordt systematisch aandacht besteed aan thema’s zoals stoppen met roken, bewegen, eten en drinken, inhalatie medicatie, co-morbiditeit, revalidatie en herstel na de opname, het vroegtijdig hulp inschakelen bij eerste tekenen van een longaanval en het voorkomen van een volgende longaanval, door middel van een individueel zorgplan en een individueel longaanval-plan. Deze integrale behandeling begint bij opname in het ziekenhuis en wordt ook na opname vervolgd, waarbij er interdisciplinair en transmuraal wordt samengewerkt met (onder andere) longwijkverpleegkundigen van Cordaan en Evean. Deze longwijkverpleegkundigen zijn tijdens de opname al betrokken bij de behandeling en bezoeken patiënten thuis na de opname, zodat de ingezette behandeling thuis kan worden voortgezet.

In onze integrale behandeling gaan we nog een stap verder We kijken niet alleen naar thema’s die voor de behandeling van de ziekte COPD en het voorkomen van longaanvallen belangrijk zijn. We brengen ook mogelijke problematiek op andere levensdomeinen in kaart (denk aan sociale problematiek, of problemen op financieel gebied of huisvestingsgebied), zodat we niet de ziekte, maar de persoon met de ziekte integrale zorg en ondersteuning op maat kunnen bieden.  Voor mensen die problemen ervaren op meerdere levensdomeinen werken we nauw samen met het triage platform en casemanagers van Beter Samen in Noord.     

Voor wie is het?

Patiënten met COPD die met een longaanval in het BovenIJ ziekenhuis worden opgenomen.

Wat gaat het project opleveren?

Patiënten met COPD die met een longaanval in het BovenIJ ziekenhuis opgenomen zijn ervaren een vloeiend continuüm van transmurale, integrale (na)zorg tijdens en na opname in het ziekenhuis én ondersteuning bij hun gezondheid en welzijn in bredere zin. Door deze integrale transmurale zorg hebben zij minder vaak een longaanval of ziekenhuisopname. 

Doelstelling project

Een afname van tenminste 25% van het aantal ziekenhuisopnamedagen voor COPD, met gelijke of verbeterde kwaliteit van leven en patiënttevredenheid.

Deelnemers

  • BovenIJ ziekenhuis
  • Evean (longwijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde voor de geriatrische revalidatiezorg aan mensen met COPD)
  • Cordaan (longwijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde voor de geriatrische revalidatiezorg aan mensen met COPD)
  • Huisartsen in Amsterdam Noord, POH
  • Triage platform en casemanagers Beter Samen in Noord
Transmurale en integrale zorg voor patiënten met COPD

BSiN logo
Cookies op betersameninnoord.nl

Beter Samen in Noord is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

betersameninnoord.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.